Axtarış sorğusuna uyğun nəticə tapılmadı
Müəlliflər üçün təlimat

Müəlliflər üçün təlimatlar

Təqdim etmə proseduru

“Bakı Mühəndislik Universiteti Filologiya və Pedaqogika”  müəllifin elmi-tədqiqat sahəsində dərc olunmamış orijinal məqalə və resenziyaları qəbul edir.

Məqalələr jurnalın onlayn təqdimetmə sistemi (https://pp.beu.edu.az/user/panel/articles/send) vasitəsilə təqdim olunur. Hər hansı texniki problem yaranarsa, müəlliflər məqalələrini jurnalın elektron poçtuna ([email protected]) göndərə bilərlər. Əlavə yazışmalar üçün jurnalın e-poçt ünvanından istifadə edin.

Fayl formatı

Məqalələr .doc, .docx (word) formatlarından birində təqdim edilməlidir, pdf versiyada deyil. Təqdim olunan məqalə aşağıdakı formata uyğun olmalıdır:

· Məqalənin adı, müəllifin adı və soyadı

· İş yerinin adı

· Poçt ünvanı

· Xülasə və açar sözlər

Məqalə şablonu

https://pp.beu.edu.az/pp_manuscript_template.zip

Dil

Jurnal yalnız Azərbaycan dilində olan məqalələri qəbul edir.

Məqalənin uzunluğu

Jurnal qısa (7-10 səhifə) və uzun formatda (25 səhifəyə qədər) məqalələri qəbul edir. Bu həddi aşan məqalələr üçün əlavə keçərli səbəblər göstərmək lazımdır.

Məqalənin strukturu

Nəşr üçün təqdim olunan məqalələrdə başlıq, giriş, əsas mətn və nəticə olmalıdır. Başlıq səhifəsində “Məqalənin adı”, “Müəlliflər və mənsubiyyətlər”, “Xülasə (100-200 söz)”, “Açar sözlər (5-7 tək söz və ya ifadələr)” və 2-4 JEL Təsnifat kodları olmalıdır. “Giriş” yeni səhifədən başlamalıdır. Əsas mətnin strukturunda heç bir məhdudiyyət yoxdur.

Başlıqlar

Birinci səviyyəli başlıq qalın hərflərlə böyük hərflə yazılır (Məsələn: 3. EKONOMETRİK METODOLOGİYA VƏ MƏLUMATLAR). İkinci səviyyəli başlıq qalın kursivdir (Məsələn: 3.1. Funksional spesifikasiya və məlumatlar). Üçüncü səviyyəli başlıq yalnız kursivdir. (Nümunə: 3.1.1. Vahid kök və kointeqrasiya testləri).

Formatlaşdırma təlimatları

 Word sənədi kimi, bir intervalla və alt qeydlərlə (son qeydlər deyil) təqdim edilməlidir. Səhifə kənarları: yuxarı -2,8 sm, aşağı -2,8 sm, sol -2,5 sm, sağ -2,5 sm. Abzas intervalı: 6 pt (əvvəl), 0 pt (sonra). Hər bir səhifə, rəqəm, cədvəl və tənlik ərəb rəqəmləri (1, 2, 3, …) ilə ardıcıl olaraq nömrələnməlidir.

Mətn istinadında

Jurnal APA Stil İstinadını izləyir:

Tək müəllifli istinadlar üçün soyad və nəşr ilindən istifadə edinMelikov (2023) or (Melikov, 2023:215), (Melikov, 2023).

İki müəllifli istinadlar üçün soyadları və nəşr ilini istifadə edinOzkar and Melikov (2023) or (Ozkar and Melikov, 2023).

İki müəllifli istinadlar üçün soyadları və nəşr ilini istifadə edinMelikov et al. (2022) or (Melikov et al., 2022).

Üç müəllifə aid istinadlar üçün, ilk müəllifin soyadından və digər istinadlar üçün nəşr ili ilə "və b.' ifadəsindən istifadə edinMelikov et al. (2022) or (Melikov et al., 2022).

 Müəlliflik təşkilata məxsusdursa, təşkilatın adını və nəşr ilini istifadə edin: World Bank (2023) or (World Bank, 2022).

Birdən çox tədqiqata eyni vaxtda istinad edilirsə, “ ; ” ayırmaq üçün: (Melikov, 2018; Ozkar, 2019).

Birbaşa sitatlar üçün “…” istifadə edin (40 sözdən çox olmamalıdır).

 

Ədəbiyyat siyahısı

Jurnal APA Stil İstinadını izləyir:

Kitablar:  Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of the book. Publisher.

Frey, B. S. (2010). Happiness: A revolution in economics. MIT Press.

Kitab fəsilləri Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C.  (Year). Title of the chapter. In the title of the book (pages). Publisher.

Mukhtarov, S., & Aliyev, J. (2021). The Relationship between Financial Innovation and Economic Growth: An Evidence from Azerbaijan. In Strategic Outlook in Business and Finance Innovation: Multidimensional Policies for Emerging Economies.(pp. 207-217). Emerald Publishing Limited.

Jurnal Mıəqalələri : Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume number (issue number), pages.

Ozkar, S., Melikov, A., & Sztrik, J. (2023). Queueing-Inventory Systems with Catastrophes under Various Replenishment Policies. Mathematics11(23), 4854.

Hasanov, E. E., Rahimov, R. A., Abdullayev, Y., & Ahmadova, G. A. (2023). Symmetric and Dissymmetric Pseudo‐gemini Amphiphiles Based on Propoxylated Ethyl Piperazine and Fatty Acids. ChemistrySelect8(48), e202303942.

Mukhtarov, S., Karacan, R., Aliyev, F., & Ismayilov, V. (2022). The Effect of Financial Development on Energy Consumption: Evidence from Russia. International Journal of Energy Economics and Policy, 12(1), 243–249.

Azizov, M., Bilan, Y., Jabiyev, F., Alirzayev, E., & Heyderova, A. (2023). THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON GDP GROWTH: THE CASE OF TURKEY.

İnternet mənbələri: Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of resource. URL. (Accession date).

Yelp, (2022). Yelp Metrics as of March 31, 2022. https://www.yelp-press.com/company/fast-facts/default.aspx (Accessed 20.05.2022)

Huang, Y., Lin, C., Wang, P., & Xu, Z. (2020). Saving China from the coronavirus and economic meltdown: Experiences and lessons.https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3570696 (Accessed 28.07.2022).